Certyfikaty i koncesje

MIKRON Sp. z o.o. jest koncesjonowaną firmą produkcyjno-usługową, legitymującą się niezbędnymi certyfikatami i świadectwami dopuszczenia.
Najważniejsze z nich to:

               - produkcji urządzeń transmisji alarmów
               - projektowania, instalowania i konserwacji systemów alarmowych
               - monitoringu alarmowy obiektów