Systemy przeciwpożarowe

przeciwpożarowe systemyMIKRON Sp. z o.o. specjalizuje się w systemach sygnalizacji pożaru. Nasze projekty i instalacje oparte są na urządzeniach najwyższej jakości takich firm jak: Polon, Esser,  D+H. Wszystkie projekty są wykonywane zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej oraz z zachowaniem stosowanych przepisów prawa i norm technicznych. Nasi inżynierowie gwarantują profesjonalne wykonanie instalacji oraz podłączenie systemów sygnalizacji pożaru do Straży Pożarnej (jeżeli obiekt tego wymaga).

Naszymi klientami są głównie przedsiębiorstwa zobligowane przepisami prawa do instalacji systemów ochrony p.poż. Jeżeli jednak nie masz takiego obowiązku, ale chcesz czuć się bezpiecznie i chcesz zabezpieczyć swój obiekt, to służymy swoją pomocą. Podejmiemy się każdej inwestycji służącej poprawie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej. Oferujemy również usługę konserwacji i serwisowania systemów p.poż.

 

Zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci systemu sygnalizacji pożaru to różnorodny zestaw urządzeń  elektronicznych, generujących ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym w przypadku wykrycia pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru to podstawowy składnik elektronicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sygnał alarmowy może być generowany po wykryciu zagrożenia przez: czujniki automatyczne (czujniki dymu, ciepła, płomienia) lub przez interwencję człowieka, poprzez naciśnięcie przycisku w ręcznym ostrzegaczu pożarowym. W kategorii zabezpieczeń przeciwpożarowych jest wiele innych urządzeń, różniących się między sobą sposobem działania i ostrzegania o wykrytym zagrożeniu.

Oferowane systemy przeciwpożarowewykrywają, w krótkim czasie, zagrożenie pożarowe oraz wysyłają powiadomienie o zagrożeniu obsłudze systemu lub straży pożarnej, w przypadku istnienia systemu monitoringu pożarowego. Instalujemy systemy sygnalizacji pożaru, które automatycznie uruchamiają urządzenia przeciwpożarowe, takie jak systemy: oddymiania, wentylacji oraz systemy gaśnicze – wodne, pianowe, gazowe.