Transmisja alarmów. Opis systemów

Montowanie systemów alarmowych to jedna z popularniejszych i bardziej skutecznych metod dbania o bezpieczeństwo różnych obiektów – od domów jednorodzinnych, przez placówki użyteczności publicznej aż po siedziby instytucji finansowych. Efektywność takiej ochrony zależy bezpośrednio od działania zainstalowanych urządzeń oraz ich rodzaju. W zależności od wybranego typu zabezpieczenia możliwe jest nie tylko uruchomienie zamontowanych w chronionym obiekcie systemów antywłamaniowych, informujących o zalaniu, przeciwpożarowych, informujących o wzroście stężania gazów czy podobnych substancji, ale również transmisja alarmu do centrum monitorowania i poinformowanie odpowiednich służb o zagrożeniu. Sprawdźmy, jakie rozwiązania mogą być stosowane w tego rodzaju urządzeniach.

 

Dlaczego niezbędna jest transmisja sygnałów o uruchomieniu alarmu?

Urządzenia monitorujące są chętnie stosowane ze względu na ich skuteczność w wykrywaniu zagrożeń, a także znacznie niższy koszt niż zatrudnienie osób, które bezpośrednio będą nadzorowały określony teren czy budynek. Tego typu rozwiązania są stosowane zarówno do ochrony przeciwpożarowej, jak i do zabezpieczania obiektów przed włamaniami. Nowoczesne systemy zabezpieczeń umożliwiają również zdalną kontrolę wszelkich instalacji np. gazowych, czy przesyłających inne niebezpieczne substancje.

Dzięki wzbudzeniu jednego z zamontowanych w obiekcie czujników, niezależnie od tego, czy będzie to czujka ruchu, dymu, gazu czy czujnik przeciwzalewaniowy, do centralki zainstalowanego systemu będzie przesyłany sygnał, który pozwala na automatyczne podjęcie określonych działań. W przypadku instalacji przeciwpożarowej będzie to np. otwarcie klap dymowych, klap napowietrzających,włączenie wentylatorów,uruchomienie instalacji tryskaczowej. W razie wycieku gazu czy też innych groźnych cieczy centralka może zareagować zamknięciem elektrozaworów i wstrzymaniem przepływu. Uruchomienie instalacji alarmowej pozwala na włączenie sygnalizatorów dźwiękowych lub optycznych.

Takie działanie jest jednak niewystarczające, ponieważ o zaistniałej sytuacji powinny być powiadomione odpowiednie służby. Bez ich reakcji działanie systemu może nie przynieść oczekiwanego efektu, co widać szczególne na przykładzie instalacji alarmowej, gdzie najskuteczniejszą reakcją na wzbudzenie czujki jest przyjazd załogi interwencyjnej. Do przesłania informacji o uruchomieniu instalacji alarmowej konieczny jest więc montaż systemu transmisji alarmów.

 

Rodzaje urządzeń do transmisji alarmów

Urządzenia do transmisji alarmów to zwykle moduły podłączane do centralki alarmowej. Mogą one przesyłać informację o zdarzeniu za pomocą połączenia kablowego (łącza telefoniczne trwałe lub komutowane), sieci komórkowej lub radiowego (na wydzielonej częstotliwości). Wybór określonego systemu zależy od wymagań konkretnego obiektu, jego usytuowania oraz istniejącej infrastruktury.

W przypadku połączeń kablowych na krótszych odcinkach i przesyłania sygnału, np. w obrębie jednego budynku, mogą być zastosowane tradycyjne kable telefoniczne. Przy większych odległościach i dużym obciążeniu danymi mogą być stosowane kable transmisji cyfrowej (np.Ethernet). Wiele urządzeń korzysta z okablowania stacjonarnej sieci telefonicznej. W razie instalacji systemu w budynku oddalonym od miejsca, do którego ma trafić sygnał alarmu, wykorzystane mogą być również kable światłowodowe, które gwarantują szybką transmisję bardzo dużej ilości danych bez żadnych zakłóceń.

Inną możliwością jest stosowanie połączeń wykorzystujących technologię GSM i przesyłanie informacji przy korzystaniu z infrastruktury wybranego operatora telefonii komórkowej. Można również korzystać z transmisji danych z wykorzystaniem internetu. Dzięki temu dane mogą być przesyłane bez przeszkód oraz dodatkowo kodowane.

Rozwiązaniem, które jest bardzo często stosowane, jest radiowa transmisja sygnału. Pozwala ona na uniezależnienie się od działania urządzeń operatorów sieci komórkowych, a jednocześnie daje możliwość przesyłania sygnału z dużą prędkością.

 

System transmisji alarmu STA powinien być dopasowany do wymogów bezpieczeństwa pod względem charakterystyki pracy urządzenia oraz wymaganego poziomu zabezpieczenia. W przypadku instalacji alarmowych, które muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu” dla poszczególnych klas systemu alarmowego przewidziano różne typy STA, które różnią się poziomem zabezpieczeń transmisji.

Informacje o tym, jaką klasę zabezpieczeń ma dane urządzenie STA, a zarazem do jakiej klasy alarmów może być użyte można znaleźć w certyfikacie dołączanym do sprzętu.