Kontrola dostępu w biurach

Coraz mniej osób pamięta czasy, gdy budynki biurowe stały otworem przed wszystkimi interesantami, a po przejściu przez portiernię można było swobodnie chodzić po całym budynku. W dzisiejszych czasach takie rozwiązanie byłoby nie tylko niebezpieczne, ale również zupełnie nieefektywne. Nowoczesne biurowce wymagają stosowania systemu kontroli dostępu odpowiednio dopasowanego do specyfiki mieszczących się w nich firm. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie rozwiązania mogą być zastosowane i jakie są korzyści z ich używania.

 

Dlaczego system kontroli dostępu to dobre rozwiązanie dla firmy?

System kontroli dostępu jest nieodzowny w siedzibie niemal każdej większej firmy ze względu na konieczność zabezpieczenia obiektu biurowego. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo fizyczne pracowników, jak i ochronę mienia przed kradzieżą. W biurowcach zwykle jest zgromadzona spora ilość sprzętu komputerowego czy urządzeń pomocniczych od kserokopiarek po różne urządzenia multimedialne o znacznej nieraz wartości, znajdują się tu także rzeczy osobiste pracowników. 

Niezwykle ważne są jednak również czynniki związane z ochroną danych gromadzonych przez firmę. Wstęp osób nieupoważnionych oznacza nierzadko dostęp do sieci komputerowej i zgromadzonych w niej informacji. Są to zwykle poufne dane związane z działalnością firmy, od rozmaitych planów i zestawień po wyniki badań marketingowych czy bazy danych klientów.

Poza chęcią ochrony swojej własności intelektualnej dane gromadzone w firmie wymagają też specjalnego traktowania ze względu na przepisy o RODO. System kontroli dostępu będzie więc jednym z elementów zabezpieczających gromadzone dane osobowe.

Ze względu na duże możliwości systemów kontroli dostępu w zakresie monitorowania ruchu pracowników może on okazać się przydatny również jako element rozliczania czasu pracy. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na łączenie wejść i wyjść do określonych pomieszczeń lub całych stref z poszczególnymi osobami i wykonywanymi przez nie zadaniami. W połączeniu z systemem badającym aktywność w sieci komputerowej można na podstawie zgromadzonych danych bardzo precyzyjnie rozliczać osoby zatrudnione w firmie z efektywnego wykorzystywania czasu.

Wielką zaletą systemów kontroli dostępu jest to, że mogą one być łatwo rozbudowywane i wzbogacane o nowe funkcje wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy. Bardzo szerokie są również oferowane przez nie możliwości w zakresie rozwiązań stosowanych do kontroli przemieszczania się osób – od zamków kodowych, przez system kart chipowych aż po czujniki biometryczne.