Jak zaprojektować dobry system alarmowy?

Włamania i kradzieże potrafią być prawdziwą plagą, a sam fakt wtargnięcia do wnętrza domu lub firmy osób niepowołanych sprawia, że poczucie bezpieczeństwa trudno odzyskać. Choć nie istnieje zabezpieczenie przed intruzami, którego nie dałoby się po pewnym czasie sforsować, to warto skorzystać z dostępnych rozwiązań, które mogą znacznie zmniejszyć ryzyko, że złodzieje dostaną się do wnętrza budynku. Jednym z najlepszych sposobów na zadbanie o swoje bezpieczeństwo jest zaprojektowanie dobrego systemu alarmowego, który będzie stanowił znakomite uzupełnienie dla okien i drzwi antywłamaniowych. Dobrze działający alarm ma szansę spłoszyć włamywaczy, a przede wszystkim odwieźć ich od próby kradzieży. Sprawdźmy, o czym warto pamiętać, opracowując i montując instalację alarmową.


Z jakich elementów składa się system alarmowy?

Skuteczna ochrona budynku przed próbą włamania za pomocą alarmu wymaga zarówno wyboru odpowiedniego sprzętu, jak i jego właściwego rozmieszczenia. Instalacja powinna nie pozostawiać żadnych niestrzeżonych obszarów, a jednocześnie funkcjonować tak, by nie być uciążliwą dla użytkowników. Wszelkie problemy z obsługą i aktywowaniem alarmu mogą zniechęcać do jego uruchamiania, przez co cała inwestycja okaże się nieskuteczna.

Każdy system alarmowy składa się z kilku podstawowych elementów. Do najważniejszych należą centrala sterująca alarmem, niezależne zasilanie, sygnalizatory włączające się po uruchomieniu alarmu, a także manipulator pozwalający na aktywację i dezaktywację systemu oraz sterowanie parametrami pracy urządzeń. Niezbędne są również czujniki, które monitorują newralgiczne punkty domu i otaczającej go przestrzeni.

Choć wszystkie elementy instalacji alarmowej pełnią ważne funkcje, to urządzeniem, które przesądza o możliwościach całości, a także o komforcie użytkowania, jest centralka alarmu, odpowiedzialna za zbieranie informacji dostarczanych za pośrednictwem czujek, do jej zadań należy także aktywowanie pracy sygnalizatorów. Wybrana centralka powinna przede wszystkim dawać możliwość podłączenia odpowiedniej ilości czujników. Ważne by umożliwiała archiwizowanie uruchomień, co pozwoli na sprawdzenie, czy podczas nieobecności lub w nocy nie było żadnych niepokojących zdarzeń. Dobrze gdy centralka dysponuje opcją podłączenia urządzeń monitorujących działanie automatyki domowej, np. czujników zalania czy pożaru. Istotna są jej zdolności komunikacyjne – do powiadamiania agencji ochrony, przesyłania wiadomości do użytkownika oraz zawiadamiania o innych zdarzeniach. Z punktu widzenia późniejszej eksploatacji liczyć się będzie także ilość różnych stref, jakie można wydzielić w budynku. Warto także zdecydować się na centralę, która daje możliwości rozbudowy systemu.

Uzupełnieniem centralki jest system jej zasilania. Choć w trakcie normalnej pracy urządzenie pobiera prąd z sieci, to musi mieć także akumulatory awaryjne pozwalające na działanie w razie przerw w dostawie energii.

Dla komfortu korzystania z alarmu bardzo ważny jest także dobór wygodnego manipulatora. Służy on do włączania i wyłączania alarmu i codziennej komunikacji z systemem. Dobrze więc by był łatwy w obsłudze, a jednocześnie na tyle rozbudowany, by można było za jego pomocą szybko aktywować potrzebne ustawienia.

Ważnym elementem alarmu są sygnalizatory. Najczęściej montowane są urządzenia akustyczne, choć wciąż popularne są także sygnalizatory optyczne. Warto zdawać sobie sprawę, że sygnalizator o odpowiedniej mocy jest w stanie bardzo utrudnić działanie włamywaczy, o ile emituje niezwykle głośny dźwięk, np. przekraczający granicę 100 dB.

Żaden alarm nie może spełnić swojej funkcji bez zamontowanych czujek. W typ przypadku można zdecydować się na kilka różnych rozwiązań, które się wzajemnie uzupełniają. Najczęściej kojarzone z alarmami są oczywiście popularne czujki ruchu, które działają dzięki emisji promieniowania podczerwonego albo mikrofalowego. Dostępne są także rozwiązania, które łączą zalety obu tych systemów, tzw. czujki dualne.

Poza nimi warto zastosować też ochronę okien i drzwi znajdujących się w budynku. W tym przypadku w grę wchodzą zarówno proste magnetyczne czujniki otwarcia okna, jak i czujniki wibracji sygnalizujące uderzenia czy czujki stłuczenia szyby, które reagują na dźwięk o określonej częstotliwości. Dodatkową ochroną mogą być również bariery podczerwieni czy czujniki nacisku.


Jak powinny być rozmieszczone poszczególne komponenty instalacji alarmowej?

Kluczem do prawidłowego działania systemu alarmowego jest właściwe rozmieszczenie wszystkich jego elementów. Ważne jest odpowiednie poprowadzenie kabli, tak by nie było do nich łatwego dostępu oraz zapewnienie stabilnego zasilania. Jeśli instalacja ma korzystać z powiadamiania radiowego i telefonicznego, konieczny jest montaż anteny o odpowiednim wzmocnieniu. Przy zakładaniu poszczególnych składników systemu trzeba mieć na uwadze, że miejsce montażu ma decydujący wpływ, jeżeli chodzi o sprawność działania i wymaga dużego doświadczenia i uwzględniania nakładających się na siebie czynników.

Przy wybieraniu miejsca na centralkę alarmu należy pamiętać o tym, że powinna się ona znajdować w pomieszczeniu, do którego dostęp jest utrudniony. Dobrym miejscem będzie np. piwnica, o ile wejście do niej wymaga przejścia przez kilka pomieszczeń. Warto też by centralka była zamontowana tak, by nie była widoczna na pierwszy rzut oka. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dotarcie przez włamywaczy do centralki daje im możliwość jej uszkodzenia i wyłączenia alarmu.

Równie ważna jest lokalizacja manipulatora. W przeciwieństwie do centrali powinien się on znajdować w miejscu łatwo dostępnym, np. niedaleko od wejścia. Rozsądnie będzie jednak zwrócić uwagę na to by nie był on zbyt dobrze widoczny z zewnątrz. W większych budynkach dobrym rozwiązaniem będzie zamontowanie przynajmniej dwóch manipulatorów przy wszystkich używanych wejściach. Wygodna będzie też instalacja manipulatora w pobliżu sypialni, co ułatwi aktywowanie ochrony strefowej na noc.

W miejscach bardziej zagrożonych warto rozważyć instalację przycisków antynapadowych, które dadzą możliwość uruchomienia tzw. cichego alarmu i przesłanie informacji o zagrożeniu do firmy ochroniarskiej bez uruchamiania sygnalizatorów.

Rozmieszczenie czujników powinno być zawsze bardzo rozważne, ponieważ muszą one reagować na wtargnięcia, a jednocześnie być odporne na fałszywe alarmy. Każdy z typów czujek ma też swoje wymagania co do miejsca montażu i może być czuły na zakłócenia innego rodzaju. Ogólną zasadą jest jednak zakładanie czujników w miejscach, na które nie padają promienie słoneczne, tak by w ich polu widzenia nie znajdowały się poruszające się przedmioty czy źródła ciepła lub promieniowania. Ważne będzie także to, by obejmowały one swoim zasięgiem cały obszar, po którym może poruszać się intruz. Istotne jest również zakładanie czujek w miejscach, do których nie ma łatwego dostępu, a zatem np. pod sufitem.

Jeśli chodzi o sygnalizatory akustyczne, to najlepiej by w budynku znajdowało się ich kilka. Warto pamiętać, że ich aktywowanie to nie tylko sygnał dla otoczenia, że w budynku doszło do włamania, ale również przeszkoda dla włamywaczy. Silny hałas oznacza dla niech większe ryzyko schwytania i utrudnia wzajemną komunikację, a niekiedy sprawia również fizyczny ból.

Sygnalizatory zewnętrzne powinny być zakładane na sporej wysokości, tak by ich zerwanie było maksymalnie utrudnione. Ważne także by miały one własne, wewnętrzne źródło zasilania, a ich konstrukcja uniemożliwiała łatwe uszkodzenie.