Jak działa monitoring pożarowy?

Szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego jest podstawowym warunkiem powodzenia akcji gaśniczej. Dostrzeżone w porę zarzewie pożaru może być wyeliminowane przy stosunkowo niewielkich nakładach i w szybkim czasie. Większość groźnych pożarów, które powodują znaczne i kosztowne straty to efekty zbyt późnego ich zauważenia. Jednym z elementów, który może przesądzić o szybkim i sprawnym ugaszeniu ognia, jest dobrze działający monitoring pożarowy. Zobaczmy, w jaki sposób są zbudowane systemy tego typu i sprawdźmy, jak działają.

 

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Do monitorowania stanu obiektu budowlanego służą Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Ich zadaniem jest rozpoczęcie alarmu w razie wykrycia źródła ognia. Reakcja systemu może polegać na uruchomieniu urządzeń alarmowych – sygnalizacji zamontowanej w danym obiekcie oraz na powiadomieniu okolicznej jednostki straży pożarnej. W przypadku gdy budynek jest wyposażony w samoczynne urządzenia gaśnicze, sygnał z Systemu Sygnalizacji Pożarowej może uruchamiać tryskacze, a także aktywować system oddymiania budynku.

System Sygnalizacji Pożarowej działa na podstawie informacji zbieranych z zamontowanych w budynku czujników. Mogą one reagować na pojawienie się podwyższonej temperatury oraz dymu. Sygnał z czujników jest przekazywany do zainstalowanej w budynku centrali alarmowej, która uruchamia sygnalizatory optyczne i dźwiękowe. Aktywowanie systemu może być również przeprowadzone ręcznie przy pomocy rozmieszczonych w różnych punktach obiektu włączników alarmowych.

W razie aktywowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku uruchamiane są zamontowane systemy przeciwpożarowe oraz te, które ułatwiają prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Jednym z podstawowych działań jest odcięcie zasilania prądem elektrycznym, uruchomienie oświetlenia awaryjnego i rozpoczęcie usuwania z pomieszczeń dymu za pomocą systemu klap oddymiających i okien lub drzwi napowietrzających bądź niezależnego systemu mechanicznego.

Warto pamiętać, że instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej jest obowiązkowa w niektórych rodzajach budynków. Jest on koniecznym m.in. w niektórych budynkach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej – np. wysokich budynkach biurowych, obiektach handlowych o powierzchni przekraczającej 2500 m2 (budynki wielopiętrowe) lub 5000 m2 (budynki jednopiętrowe), a także w budynkach, w których może przebywać większa liczba osób (teatrach na więcej niż 300 miejsc, kinach na ponad 600 miejsc czy halach widowiskowych albo sportowych z liczbą miejsc dla widzów przekraczającą 1500). Ze względu na ułatwienia w prowadzeniu akcji ewakuacyjnej i gaśniczej tego rodzaju systemy sprawdzą się jednak również w innych obiektach.